Kompanija Vojvođanska banka AD Novi Sad

Image

Vojvođanska banka AD Novi Sad

Sa tradicijom dugom 150 godina, Vojvođanska banka uspešno posluje u Srbiji i predstavlja jedan od najpoznatijih domaćih brendova u zemlji. Vojvođanska banka je među deset najvećih banaka u Srbiji po veličini aktive.