SamosulužnSamosulužna praonica pasa, mesto čiste ljubavi. Izbegnite nered u kupatilu. Uštedite živce,vreme i novac. Brz, kvalitetan i lak kupanjac za psa.a praonica pasa, mesto čiste ljubavi. Izbegnite nered u kupatilu. Uštedite živce,vreme i novac. Brz, kvalitetan i lak kupanjac za psa.