Kako da osnujem firmu?

Kako da osnujem firmu?

Imate ideju za poslovanje, obezbedili ste finansije, sada je samo potrebno da i zvanično postanete preduzetnik. Tačnije, potrebno je da otvorite svoju firmu, odnosno preduzeće. Mnogima ovo zadaje glavobolje i predstavlja problem, jer se pre svega radi o prikupljanju dokumentacije. Međutim, uz nekoliko smernica koje ćemo vam dati u narednim redovima, to ne bi trebalo da bude težak posao.

Preduzetnička radnja ili privredno društvo?

Na prvom mestu bi trebalo da se odlučite da li ćete osnovati preduzetničku radnju ili privredno društvo - d.o.o. Razlika je u odgovornosti. U prvom slučaju odgovarate svojom celokupnom imovinom, dok u drugom slučaju odgovarate imovinom u vlasništvu firme. Međutim, većina se odlučuje za preduzetničku radnju, jer je lakša procedura otvaranja i potrebno je manje dokumenata. Takođe, ako posao ne bude išao dobro, lakše ćete ovakvu radnju da zatvorite. 

Šta je potrebno od dokumentacije?

Da biste otvorili preduzetničku radnju, biće vam potrebno:

 • registraciona prijava;
 • učitana lične karte;
 • uplatnica;
 • taksa za osnivanje.

Da biste otvorili privredno društvo, potrebni su:

 • registraciona prijava;
 • OP obrazac;
 • učitana lična karta;
 • uplatnica;
 • overeni akt o osnivanju;
 • potvrda o uplati novčanog kapitala.

Nakon podnete dokumentacije, dobićete PIB broj - poreski identifikacioni broj. Ostalo je da overite OP obrazac i da izradite pečat

Račun u banci

Svakako, ne možete da poslujete bez računa. Da biste ga otvorili u banci, biće vam potrebni:

 • rešenje o osnivanju;
 • OP obrazac;
 • PIB;
 • pečat;
 • učitana lična karta.

Nakon što dobijete račun, podnesite poresku prijavu. Za kraj je još ostalo da angažujete knjigovođu, koji će voditi administraciju u preduzeću. Za preduzetničku radnju nije neophodan, jer se porez plaća paušalno. Ipak, za privredno društvo jeste. 

Srećan rad!

Foto: Pixabay / Free-Photos