Lingva franka i jezici budućnosti

Lingva franka i jezici budućnosti

Ova latinska izreka danas više nego ikad potvrđuje svoje značenje. U vreme globalizacije i ubrzanog ekonomskog razvoja, oni koji imaju znanje više svetskih jezika imaju sigurnu budućnost. Svedoci smo trenda da tržište rada, pored informatičke pismenosti, zahteva i visok nivo poznavanja engleskog jezika, ali sve češće i još jednog stranog jezika.

Ukoliko razmišljate o tome da studirate jezike, a da nakon završenog fakulteta pronađete i posao u struci, za vas smo pripremili pregled najzastupljenijih jezika u svetu.

Lingva franka je termin koji označava jezik čija upotreba prelazi granice zemlje u kojoj se govori i postaje globalni ili svetski jezik, tj. zajednički jezik za govornike čiji je maternji jezik različit. Danas je, još od sredine 20. veka, lingva franka upravo engleski jezik. Nekada su to bili latinski, grčki, persijski, arapski, španski i francuski, a postojali su i lingva franka za pojedine sfere, pa je tako nemački i danas, kao i pre, lingva franka nauke.

Budućnost će pokazati da li će i koliko dugo engleski opstati sa ovom prestižnom titulom. Da li će neki jezik postati lingva franka ili ne, zavisi od političke, ekonomske i druge vrste moći zemlje u kojoj se taj jezik govori. Stručnjaci predviđaju da bi jezici koji se govore u zemljama sa ubrzanim ekonomskim razvojem, zemljama BRIKS-a (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika), mogli u budućnosti biti vodeći u svetu biznisa.

Engleski jezik

Prema nekim procenama engleski jezik trenutno govori 1,5 milijarda ljudi. Od tog broja 527 miliona su izvorni govornici. Interesantno je da je samo pre dve decenije 80% celokupnog internet sadržaja bilo na engleskom jeziku, a da je danas ta brojka spala na 45%. To znači da engleski jezik više nije najzastupljeniji jezik u poslovnom svetu, a ni na „mreži“. Veb-stranice su postale višejezične, a prevodilacka agencija ima sve zastupljenije mesto u pružanju ove vrste usluge. Da pomenemo i to da su danas još uvek najzastupljeniji zahtevi za prevod sa engleskog na srpski, i obrnuto, upravo zato što je ovaj jezik lingva franka.

Kineski jezik

Kineskim jezikom se trenutno služi 1,1 milijarda stanovnika. Od tog broja 982 miliona čine izvorni govornici. Posle SAD-a, Kina je druga najveća ekonomska sila u svetu i najveći izvoznik robe na svetsko tržište. Postoje indicije da će do 2050. godine svrgnuti SAD sa prestola najmoćnije sile sveta. Iz ovoga proizlazi i da će kineski, odnosno mandarinski jezik, biti jedan od najvažnijih jezika budućnosti.

Interesantno je primetiti da u Srbiji postoji veliko interesovanje za učenje kineskog jezika. U mnogim osnovnim i srednjim školama u Srbiji, već nekoliko godina unazad fakultativno se izučava kineski jezik i kineska kultura. Pored Filološkog fakulteta u Beogradu na kojem se, u okviru Katedre za orijentalistiku, može studirati kineski jezik, i na Ekonomskom fakultetu ovaj jezik postoji kao predmet. Sve veći broj kineskih kompanija otvara svoja predstavništva u Srbiji, a sa druge strane sve više mladih iz Srbije odlazi u Kinu kako bi predavali engleski jezik. Po svemu ovome, poznavanje kineskog jezika može doneti dobru radnu perspektivu studentima i svima onima koji se upuste u avanturu učenja ovog orijentalnog jezika.

Hindi jezik

Posle kineskog jezika, hindi je drugi po broju govornika u Aziji. Indija je, isto kao i Kina, jedna od zemalja sa najbržim ekonomskim rastom jer predstavlja drugo najveće tržište mobilnih telefona u svetu. Prema prognozi stručnjaka i ovaj jezik će do 2050. godine biti jedan od vodećih. U saradnji sa ambasadom Indije u Srbiji, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, otvoren je lektorat za hindi jezik, što je savršena prilika da se, pored ovog jezika, upoznate i sa sanskritom.

Arapski jezik

Već smo naveli da je arapski jezik u srednjem veku bio lingva franka. Veliki broj kapitalnih dela iz filozofije, astronomije, matematike, astrologije i medicine napisan je na ovom jeziku. Danas se ovaj jezik govori u 25 država. Četvrti je u svetu po raširenosti kao maternji jezik, a 11. u SAD kao najkorišćeniji. Arapski jezik je zvanični jezik Ujedinjenih nacija, Arapske lige, Afričke konferencije i Organizacije islamske konferencije. Arapski jezik je posredstvom turskog izvršio uticaj i na srpski jezik i kulturu. U zemljama Balkana on je danas jedan od najpoželjnijih stranih jezika.

Španski jezik

Španski jezik je kao lingva franka zamenio latinski u 16. veku i postao jezik komunikacije u diplomatiji. Španski je zvanični jezik u 21 državi, a zajedno sa engleskim i kineskim je najzastupljeniji jezik na internetu. Prema nekim istraživanjima, do 2060. godine mogao bi ponovo da preuzme titulu lingva franka i potisne upotrebu engleskog.

Pored ovih gore spomenutih jezika budućnosti, jezici koji će usled geopolitičkih promena i velikog broja govornika biti takođe vodeći jesu japanski, nemački, portugalski, ruski i francuski. Stoga, za koji god se od ovih jezika opredelite, sigurno nećete pogrešiti.

Prevodilacka agencija i lingva franka

Engleski jezik je danas svetski jezik, međunarodni i zajednički jezik kojim se služi veliki broj svetske populacije, pa da li nam je onda potrebno prevodjenje teksta sa ovog jezika? Bez obzira na to koliko jezika govorite, postoje situacije u kojima vam može zatrebati stručan i licenciran, overen prevod sa engleskog, ili nekog drugog svetskog jezika, na srpski i obrnuto.

Prevodilacka agencija ABC prevodi može da se pohvali stručnim timom za licencirano prevodjenje teksta sa preko 30 svetskih jezika. Ipak, najveći broj zahteva imamo za licencirani prevod sa engleskog na srpski, i sa srpskog na engleski, upravo iz ovih gore pomenutih razloga.

Precizno, stručno i u najkraćem roku realizujemo prevodjenje teksta svih vrsta dokumenata –diploma, sertifikata, svedočanstava, uverenja, potvrda, preporuka, transkripta ocena, CV-ja, motivacionog pisma i druge dodatne dokumentacije, koja vam je neophodna prilikom konkurisanja za posao, radnu ili iseljeničku vizu, ili za studiranje u inostranstvu.

Foto: Pixabay / geralt