Addiko Bank

Addiko Bank
Naziv firme Addiko Bank
Delatnost Banke
Adresa Bulevar Mihajla Pupina 6, 11 070 Beograd
Telefon +381 11 22 26 000
Fax +381 11 22 26 555
PIB 111
Web site https://www.addiko.rs/
Opis delatnosti

Advent International je jedan od najvećih globalnih investicionih fondova. Investicioni fond Advent International, osnovan 1984. godine, jedan od najvećih globalnih investicionih fondova. Od svog osnivanja, kompanija je ulagala u više od 340 transakcija preuzimanja u 41 zemlji, tako da je 30. septembra 2018. upravljala imovinom u ukupnoj vrednosti od 39 milijardi dolara. Advent International ima ispostave na četiri kontinenta – u Evropi, Severnoj Americi, Južnoj Americi i Aziji. Kompanija je usmerena na ulaganja u pet ključnih sektora: poslovne i finansijske usluge, zdravstvo, industrija, trgovina na malo, usluge i turizam, kao i tehnologija, mediji i telekomunikacije. Evropska banka za obnovu i razvoj je multilateralna banka posvećena razvoju tržišno orijentisanih ekonomija i unapređenju privatnih i preduzetničkih inicijativa u više od 30 zemalja širom sveta. EBRD je osnovana 1991. godine i u vlasništvu je 67 država, kao i Evropske unije i Evropske investicione banke. Oba vlasnika, Advent International i EBRD, imaju dugu istoriju ulaganja u finansijsku industriju u srednjoj i istočnoj Evropi, uporedo sa ambicioznim razvojnim planovima Addiko banke na njenim ključnim tržištima.

Addiko Bank AG je međunarodna bankarska grupacija sa sedištem u Beču, a koju čine šest banaka u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori, i efikasno pruža bankarske usluge za milion klijenata. Otkako je 2016. godine uspešno sproveden rebranding Grupe, Banka posluju pod brendom Addiko i u centru svoje strategije ima klijente fokusirajući se pritom na ključne proizvode i pružanje kvalitetnih usluga koje su relevantne klijentima. Holding kompanija AI Lake (Luksemburg) S.á r.l. je osnivač Addiko Bank AG čiji posredni vlasnik su Advent International, renomirani globalni ulagač u privatni kapital i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).