Direktna banka

Direktna banka
Naziv firme Direktna banka
Delatnost Banke
Adresa Kragujevac
Telefon 034/335-617; 034/335
Fax 034/336-175
PIB 111
Matični broj 07654812
Web site https://www.direktnabanka.rs
Opis delatnosti

Direktna Banka a.d. Kragujevac je moderna, domaća i univerzalna banka, čija je strategija poslovanja usmerena ka poslovima sa stanovništvom i privredom, odnosno malim i srednjim preduzećima, kao i ka poljoprivrednim gazdinstvima.

Direktna Banka je nastala kupovinom KBM banke, potom i Findomestic BNP Paribas i Piraeus banke ad Beogard čime je formirana jaka i stabilna finansijska institucija. Danas poslovna mreža Banke pokriva čitavu Srbiju, i čini je 47 ekspozitura i 640 zaposlenih.

Direktna Banka orijentisana je na profitabilno poslovanje sa ciljem da bude Banka prvog izbora za sve svoje klijente. S tim u vezi svoju ponudu proizvoda i usluga kontinuirano unapređuje i dopunjuje u skaldu sa potrebama današnjice.

Direktna komunikacija, jednostavne procedure, efikasan i transparentan pristup rešavanju finansijskih pitanja, osnovne su vrednosti njenog poslovanja na kojima razvija uspešnu i dugoročnu saradnju sa svojim klijentima uvek poštujući slogan: „Direktna Banka. Za Vas“.