Eurobank AD BEOGRAD

Eurobank AD BEOGRAD
Naziv firme Eurobank AD BEOGRAD
Delatnost Banke
Adresa Vuka Karadžića 10
Telefon 0800 1111 44
PIB 111
Web site https://www.eurobank.rs
Opis delatnosti

Kamen temeljac u ostvarivanju ove vizije je stvaranje klime poverenja i razumevanja među zaposlenima u našoj Banci, što predstavlja neophodan element za nastavak dosadašnjeg dinamičnog rasta. Vezano za to, Eurobanka je bazirala svoj razvoj na jakim principima i vrednostima, kao što su:

Meritokratija
Timski rad
Kvalitet
Poverenje
Efikasnost
Kreativnost
Respekt prema ljudima
Doprinos društvenoj zajednici
Pomenuti principi i vrednosti ne samo da doprinose stvaranju kooperativnog duha i poverenja medu zaposlenima, već determinišu način na koji Banka posluje na srpskom tržištu i kako servisira svoje klijente.

Ugradili smo ove vrednosti u naš svakodnevni rad i ponašanje, i one nas karakterišu kao organizaciju.