Štamparija Birograf

Štamparija Birograf
Naziv firme Štamparija Birograf
Delatnost štampa
Adresa Lađarska 65
Telefon (025) 772 506, (025)
Fax (025) 773 068
Web site https://www.stamparijabirograf.com/
Opis delatnosti

Štamparija „Birograf“ je osnovana 1987.godine kao vid porodičnog biznisa sa velikim ambicijama i optimizmom za budućnost. Na samom početku osnovna delatnost bila je štampanje kompjuterskih obrazaca i to za celo podrčje bivše Jugoslavije. Danas poseduju savremene mašine i stalno unapređuju kvalitet svojih usluga. Sve proizvode koje nude izrađuju u sopstvenoj pripremi, od dizajna do osvetljavanja filma. Osim kompjuterskih obrazaca štampaju knjige, novine, kataloge, kalendare, preštampanu blokovsku opremu, njihovi proizvodi danas se koriste u bankama, elektroprivredi i ostalim granama privrede.