Tender

10/2020 –Osiguranje imovine Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (na period od jedne godine)

10/2020 –Osiguranje imovine Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (na period od jedne godine)