Tender

Nabavka dobara, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju proizvođača Fisher&Paykel Healthcare, Novi Zeland

Nabavka dobara, potrošnog materijala i usluga servisiranja aparata za mehaničku ventilaciju proizvođača Fisher&Paykel Healthcare, Novi Zeland