Crédit Agricole podržava energetsku efikasnost i proizvodnju lešnika

Objavljeno:26.02.2019 ; Izvor: Crédit Agricole banka

Crédit Agricole podržava energetsku efikasnost i proizvodnju lešnika

Crédit Agricole banka, u saradnji sa KfW nemačkom razvojom bankom, omogućila je poljoprivrednicima kredite koji su namenjeni ulaganju u projekte energetske efikasnosti, kao i u projekte za korišćenje obnovljivih izvora energije. Korisnici novca iz ove linije imaju mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava (granta) u vrednosti 10% od iznosa kredita. Krediti se odobravaju na rok do sedam godina sa planovima otplate koji su prilagođeni proizvodnom procesu u agro biznisu.

Dugoročni krediti za podizanje zasada lešnika

Još jednu ponudu čine dugoročni krediti za podizanje zasada lešnika. Podršku ovoj proizvodnji Crédit Agricole banka pruža u saradnji sa Agriser doo, firmom ćerkom Ferrero kompanije. Ona oljoprivrednicima pruža potrebnu obuku, tehničku podršku, obezbeđuje visokokvalitetne sadnice i ugovaranje kupovine lešnika. Ovi krediti se odobravaju za investiciona ulaganja u zasade, kao i za ulaganja u trajna obrtna sredstva sa rokom otplate do deset godina, fiksnom kamatnom stopom i mogućnošću korišćenja grejs perioda u prvih pet godina.

Foto: Pixabay / rawpixel