Kompanija Telenor banka

Image

Telenor banka

Telenor banka teži da postane vodeći provajder mobilnih i onlajn finansijskih usluga u Srbiji.


Jedinstvena korisnička platforma na vašem mobilnom telefonu ili računaru donosi vam interaktivno upravljanje vašim finansijskim p