Kompanija Unicredit banka

Image

Unicredit banka

Naša strategija je jasna i dugoročna: UniCredit jeste i ostaće jednostavna uspešna Pan-evropska komercijalna banka, sa ekspertizom u korporativnom i investicionom bankarstvu. Širokoj klijentskoj bazi od